Tillbaka

Stipendier

Kontaktperson för eventuella frågor om stipendier: Martin Ulander, martin.ulander@regionostergotland.se

OBS!!! De som inte betalat in medlemsavgift riskerar sitt stipendium enligt kassörens påminnelse.

 

Utlysning 2021

 

Forskningsstipendier:

År 2018

År 2017

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006

År 2005

År 2004

År 2003

År 2002

År 2001

År 2000