Välkommen till SFSS

SFSS ändamål är att främja grundläggande forskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande sömn och vakenhet.

Medlemskap kan sökas av personer med anknytning av sömn- och vakenhetsforskning.

Det är du som medlem som är med att styra innehållet på hemsidan. Därför välkomnar vi material som främjar föreningens ändamål.  E-posta oss gärna på info@swedishsleepresearch.com.

 

Medlemsinloggning

Nyheter

  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.