Välkommen till SFSS

SFSS ändamål är att främja grundläggande forskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande sömn och vakenhet.

Medlemskap kan sökas av personer med anknytning av sömn- och vakenhetsforskning.

Det är du som medlem som är med att styra innehållet på hemsidan. Därför välkomnar vi material som främjar föreningens ändamål.  E-posta oss gärna på info@swedishsleepresearch.com.

  

Ansökningsformulär för medlemskap

 

Medlemsinloggning

Nyheter