Välkommen till SFSS

SFSS ändamål är att främja grundläggande forskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande sömn och vakenhet.

Medlemskap kan sökas av personer med anknytning av sömn- och vakenhetsforskning.

Det är du som medlem som är med att styra innehållet på hemsidan. Därför välkomnar vi material som främjar föreningens ändamål.  E-posta oss gärna på info@swedishsleepresearch.com.

 

Medlemsinloggning

Nyheter

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019