Tillbaka

 

KONGRESSER 2022

 

World Sleep Conference
Rom, 11-16 mars 2022
Early bird ends 15 nov 2021
https://worldsleepcongress.com/ 

 

SFSS Årskongress 
2-4 maj 2022
Stockholm

Läs mer här

 

KURSER 2022

Allmänt ang. kurser i odontologisk sömnmedicin:

För frågor och kontaktinformation ang. kurser i odontologisk sömnmedicin - vänligen se infomation under fliken "Formulär".

 

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Plats och tid: Ej fastställt datum men preliminärt HT 2022 - preliminär anmälan kan skickas in enl nedan.

  

Kursbeskrivning:

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenans utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av  bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin  för journalföring och hantering av biverkning presenteras.


Denna kurs fungerar som bas för flera Regioners beställarenheters krav  på tandläkare som utför apnéskenebehandling. Föreningen anordnar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Mer detaljer om diplomering för tandläkare: https://www.swedishsleepresearch.com/sektioner

 

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Anna Borgström, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 7500 kr.

Preliminära anmälningar via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se  

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS

 

 

2-årig nordisk web-baserad kurs i sömnmedicin

The Sleepwell sleep research program vid Helsingfors universitet (ledning professor Tiina Paunio) och Sleep and Breathing Centre vid Turku universitssjukhus (ledning professor Tarja Saaresranta) ordnar en två-årig web-baserad kurs i sömnmedicin. Kursen riktar sig till alla hälsoprofessioner, studenter och forskare inom sömnområdet och är gratis.

Kursen består av en föreläsning per månad och avhandlar olika delar av det sömnmedicinska fältet.

 

Kursens hemsida: https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/sleepwell/sleep-school

 

 

KONGRESSER 2021

 

Sleep and Breathing - DIGITAL KONGRESS

16-17 April 2021

Läs mer här

 

SFSS Årskongress - DIGITAL KONGRESS
21-23 April 2021
Göteborg

Läs mer här

  

NORDIC SLEEP CONFERENCE NSC2021 - DIGITAL KONGRESS

27-29 Maj 2021, Helsingfors, Finland 

Läs mer här

För program - läs mer här

 

2nd Baltic Sleep Meeting - HYBRIDKONGRESS

3-4 september 2021 - Hybridkongress

Plats: Kaunas, Litauen/Digitalt

Arrangör: European Academy of Neurology

Läs mer här

 

Europeisk kongress i odotologisk sömnmedicin - DIGITAL KONGRESS

26-27 november 2021 - Digital kongress

 Arrangör: Spanska föreningen inom odontologisk sömnmedicin (SEMDeS) och den europeiska odontologiska sömnakademin (EADSM)  

Läs mer här

  

KURSER 2021

Allmänt ang. kurser i odontologisk sömnmedicin:

För frågor och kontaktinformation ang. kurser i odontologisk sömnmedicin - vänligen se infomation under fliken "Formulär".

 

 

BSCOSO 9th International Obstructive Sleep Apnea course - DIGITAL KURS

8-11 maj 2021
Arrangör: Baltic Sea Community for Orthognathic Surgery and Orthodetics (BSCOSO) 

 
 
 
 

2-årig nordisk web-baserad kurs i sömnmedicin

The Sleepwell sleep research program vid Helsingfors universitet (ledning professor Tiina Paunio) och Sleep and Breathing Centre vid Turku universitssjukhus (ledning professor Tarja Saaresranta) ordnar en två-årig web-baserad kurs i sömnmedicin. Kursen riktar sig till alla hälsoprofessioner, studenter och forskare inom sömnområdet och är gratis.

Kursen består av en föreläsning per månad och avhandlar olika delar av det sömnmedicinska fältet.

 

Kursens hemsida: https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/sleepwell/sleep-school

 

Se bifogade dokument för mer info och länk till kursen

Sleep medicine course autumn 2021.pdf

Cover letter for nordic societies.pdf

New zoom link:
https://helsinki.zoom.us/j/69483257796?pwd=Vm8zbFNmeXdmU2k5d0NxWVgxUWdqQT09

Meeting ID: 694 8325 7796
Passcode: 416707

 

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin

Plats och tid: Stockholm 9-10 september 2021

  

Kursbeskrivning:

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Valet av apnéskenas utformning och konstruktion för den enskilde patientens typ av  bett, praktisk övning med indextagning, tandläkarens rutin  för journalföring och hantering av biverkning presenteras.


Denna kurs fungerar som bas för flera Regioners beställarenheters krav  på tandläkare som utför apnéskenebehandling. Föreningen anordnar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Mer detaljer om diplomering för tandläkare: https://www.swedishsleepresearch.com/sektioner

 

Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Anna Borgström, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift: 7500 kr.

Anmälan via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se  

Arrangör: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS

 

 

 

KONGRESSER 2020

 

Nordic Narcolepsy Symposium, Oslo, Norge, 6-7 februari 2020

Läs mer här

 

ATS (American Thoracic Society) Conference, Philadelphia, USA. 15-20 maj 2020

Läs mer här

 

SLEEP 2020 34th annual meeting of the APSS, Philadelphia, USA, 13-17 juni, 2020

Läs mer här

 

DIGITAL KONGRESS - The 25th Congress of the European Sleep Research Society, Sevilla, Spanien, 22-25 september 2020

Läs mer här

 

 

 

KURSER 2020

 

Sömn och sömnstörningar 

Linköping 12-16 oktober 2020 - NYTT DATUM

Kursbeskrivning:

Vad är normal sömn? Styrmekanismer i hjärnan. Dygnsrytm. Sömn hos kvinnor och barn. Effekter av sömnstörning på metabolism och immunsystem. Sömnrelaterade sjukdomar; insomnier, parasomnier, narkolepsi, sömnapné. Olika typer av sömnregistreringar. Kursen kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Kursen riktar sig till all sjukvårdspersonal vill bredda sin allmänna kunskap om sömn och sömnstörningar, men som inte i första hand avser att utbilda sig till sömnspecialister.

OBS! Det kommer att finnas möjlighet att delta i kursen digitalt, dvs föredragen kommer att sändas via länk. På onsdag eftermiddag planeras dock en praktisk övning i kurvtolkning, och vårt förslag är då att försöka komma till Linköping för att delta. Det avslutande provet kommer att skickas via mail till den som väljer att delta digitalt, liksom åhörarkopior av föredragen.

För anmälan: https://www.trippus.net/sfss_okt2020

För kontakt, information och program: Läs mer här

 
 
 
 

KONGRESSER 2019

 

The 4th Franco - Israeli Congress on Sleep & Sleep Apnea
27-31 Oktober 
Jerusalem, Israel
Läs mer här

 

SFSS Årskongress
16-18 Oktober 
Uppsala
 

World Sleep Vancouver, Canada 20-23 september 2019 

Läs mer här

 

Sleep & Breathing Conference, Tampere Finland, 5-7 augusti 2019

Läs mer här.

 

Nordisk Lungkongress, Tallinn, 13-15 juni, 2019

Läs mer här

 

The 18th Nordic Sleep Conference, Oslo, Norge, 23-25 maj, 2019

Läs mer här

 

Sleep and Breathing, Marseille, 11-13 April, 2019

Läs mer här

 

Nätverket Sömn och Hälsa: Konferens "Att utvecklas i sin profession – med sömn i fokus", Kristianstad, 14 mars 2019

Läs mer här

 

6th Nordic Narcolepsy Symposium, Uppsala 7th - 8th of February 2019 

Läs mer här

 

KURSER 2019

 

 

Nordic Master Class. Sleep and Ventilation. 

Malmö 12-13 november 2019 Arrangör: Philips

Läs mer här

 

Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

Stockholm 24-25 oktober 2019 Läs mer här

 

Sleep Science School 2019 organized by the European Sleep Research Society (ESRS)

Villa Clythia in the city of Frejus at the Mediterranean Sea (South France) 29 September to 4 October 2019. Läs mer här.

 

Lär dig leda sömngrupper

Utbildning 2-3 oktober i Malmö med Christina Sandlund. Kursen vänder sig i första hand till distriktssköterskor och sjuksköterskor verksamma inom primärvård som är intresserade av sömn och insomnibehandling för vuxna.

Information och anmälan via följande länk: www.hkr.se/somngrupp

 

SFSS kurs: Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister

Linköping 20-22 mars 2019. Läs mer här.

 

SFSS kurs: Sömnrelaterade andningsstörningar för diplomering för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare

Göteborg, 13-15 mars 2019. Läs mer här

 

Konferens med Svensk Sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa 14 mars 2019

Välkommen till årets konferens med temat "Att utvecklas i sin profession – med sömn i fokus". Konferensen arrangeras av Svensk Sjuksköterskeförenings Nätverk Sömn och Hälsa i samarbete med Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Konferensen syfte är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Vill du presentera en poster? Skicka in abstrakt senast 14 februari till ordförande i nätverket sömn och hälsa somnhalsa@hkr.se

Varmt välkomna torsdagen 14 mars.

Läs mer här