Välkommen till kursen Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap

för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister.

 

Tid och plats:

2019-03-20 - 2019-03-22 på hotell Scandic City, Linköping

Föreläsare:

Professor Eva Svanborg, Med dr Martin Ulander, professor Göran Kecklund, professor Christian Benedict

Pris:

6 000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddagar, luncher samt en kursmiddag.

Anmälan:

Görs på nedanstående länk senast 2019-02-19:

http://www.trippus.net/sfss_mars2019

Alternativt kan anmälan också göras direkt till Eva Svanborg på nedanstående mail-adress. Återbud ska göras senast 2019-02-19, efter detta utgår full kursavgift.

Kursansvariga:

Professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. eva.svanborg@liu.se
Med dr Martin Ulander, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Martin.Ulander@regionostergotland.se

Kursinnehåll:

Normal sömn i olika åldrar. Konsekvenser av sömnbrist för kropp och själ. Dygnsrytm och – förskjutningar, natt- och skiftesarbete. Översikt sömnrelaterade sjukdomar.

Könsskillnader. Graviditet. Olika metoder att mäta sömn; frågeformulär, praktiska övningar och demonstrationer av kurvtolkning (actigrafi, polygrafi, polysomnografi). Sömn hos djur. Sömnens betydelse för smärta, immunsystem och metabolism.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Nyhetsarkiv