Tillbaka

Ekbom-stipendium 

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicin har den stora äran att för 
1:a gången utlysa Ekbom-stipendiet; 
för forskning gällande Restless Legs Syndrome. 

Stipendiet är på 30.000 kr. och kommer att under högtidliga former utdelas på föreningens årsmöte den 22/4 i Göteborg 


Behörig att söka detta stipendium är person som: 

-varit medlem i föreningen i minst 1 år och 
-betalat sin medlemsavgift samt 
-redovisat hur eventuellt tidigare erhållna medel använts 


Beslut fattas av Föreningens styrelse. 

Stipendiat ska snarast möjligt och senast inom 1 år efter mottagandet skriftligen redovisa resultat i form av projektrapport till styrelsen. 

Skriftlig ansökan ska innehålla: 


Namn 
Institution eller motsvarande 
Adress 
Specifikation av det forskningsprojekt ansökan gäller 
Bakgrund och syfte med projektet 
Projektplan 

Ansökan ska senast 2010-03-31 sändas till stipendieansvarig styrelseledamot: 


Överläkare Lena Leissner 
Sömnenheten Neurokliniken 
Universitetssjukhuset 
701 85 Örebro 
mailto:lena.leissner@orebroll.se 

Föreningen tackar Boehringer-Ingelheim AB som sponsrar detta stipendium.