Tillbaka

Grattis till 2011 års stipendiater

Fram till 2011-11-30 hade tio ansökningar inkommit varav fem beviljats anslag med tillsammans 100 000:-.

Helena Igelström för projekt Livsstilsförändringar vid obstruktivt sömnapnésyndrom. Skräddarsydd beteendemedicinsk behandling för främjande av fysisk aktivitet och viktnedgång. 
Bedömning: Ny approach. Bra projekt.

Pernilla Garmy för projekt Sömn, övervikt, TV och datorvanor hos skolbarn. 
Bedömning: Intressant projekt med data som kanske inte så många andra inhämtar.

Nanna Browaldh för projekt Randomiserad studie av OSAS patienter; svalgkirurgi jämfört med ingen behandling”. 
Bedömning: Randomiserad och angelägen studie.

Marian Petersen för projekt The impact of nocturnal CPAP-treatment on sexuality and intimacy. 
Bedömning: Viktigt projekt och med en orginalitet.

Johanna Schwarz för project PERIOD3 VNTR polymorphism modifies sleepiness during real road 
Bedömning: Originellt upplägg och klart angelägen frågeställning. Teknisk höjd.