Tillbaka

Föreningen har under verksamhetsåret delat ut stipendier (total summa: 32 000) sponsrade från BREAS, RESMED, (30.000 var) Organon (20 000) och från Boehringer (10 000).

Stipendier betalades ut till David Lev (10 000 SEK), Anna Dahlgren (10 000 SEK), Peter Johansson (12 000 SEK). Nya beslut om stipendier fattas under årsmötet.