Tillbaka

Stipendiemottagare av forskningsbidrag och resestipendier i utlysning 2022.

Resestipendier:

Gita Hedin (Forskningsutbyte Oxford Brookes University)

Siri Jakobsson Störe (Deltagande i Nordic Sleep Conference)

 

Forskningsstipendier:

Hanna Ahonen (Projekt Förekomst oh hantering av oralhälsorelaterade svårigheter vid PAP-behandlad obstruktiv sömnapné – studier med ett explorativt brukarperspektiv)

Ann Rosén (Projekt Sömnrestriktion eller sömnkomprimering: en randomiserad kontrollerad studie)

Annika Norell-Clarke (Projekt Paradoxial intention for insomnia disorder: A ranodmized, controlled trial with focus on mechanisms of change)