Tillbaka

Grattis till årets stipendiater:

Resebidrag 

1. Martin Ulander; 2 abstracts för postrar till World Sleep07 i Cairns. 
a. Informational needs, side effects and their consequences on adherence – a comparison between Swedish health care professionals and CPAP treated patients with OSAS. 
b. Association of type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP treated patients with OSAS. 
Martin får 10000 kr i resebidrag år 2007. 

2. David Lorr; abstract för poster till World Sleep07 i Cairns. 
Study of blood circulation in OSAS subjects using thermal measurements.  
David får 10000 kr i resebidrag år 2007. 

3. Jenny Theorell-Haglöw; abstract för poster till World Sleep07 i Cairns. 
Sleep duration and central obesity. 
Jenny får 10000 kr i resebidrag år 2007. 

4. Ulla Edell-Gustafsson; abstract för poster till World Sleep07 i Cairns. 
Hyperarousal, insomnia and health-related quality of life in patients with previous history of myocardial infarction. 
Ulla får 10000 kr i resebidrag år 2007. 

Stipendier/forskningsanslag 

1. Ann Andren, tandläkare Västerås. 
Behandling av obstruktiv sömnapne och dess inverkan på förhöjt blodtryck och hjärtfunktion. 
(Utvärdera effekter av behandling med apneskena på patienter med hypertoni och OSAS med avseende på BP, hjärtfunktion, biokemiska markörer ohc livskvaliteter) 
Söker pengar för egen skrivtid och även resebidrag för presentation vid ESRS Glasgow 2008.
Ann får 25000 kr i stipendium år 2007. 

2. Thorbjörn Holmlund, ÖNH Umeå 
Sambandet mellan vanemässig snarkning eller sömnapne, nervskador i gommen och störd sväljningsfunktion. 
(Biopsier och sväljningsundersökningar på friska och sjuka) 
Söker pengar för BMA-kostnader kring biopsiförfarande samt ersättning till kontrollpersoner. 
Thorbjörn får 15000 kr i stipendium år 2007. 

3. Jan Wesström, Kvinnokliniken Falun. 
Kvinnors sömn i Dalarna. 
(2 delstudier för att undersöka om klimakteriebehandling kan minska symtomatologi och AI/AHI samt enkätstudie ang. förekomst av andningsstörning och RLS korrelerat till hormonsubstitution) 
Söker pengar för hyra av Embletta och resebidrag för deltagande vid ESRS i Glasgow 2008. 
Jan får 25000 kr i stipendium år 2007.