Tillbaka

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin utlyser stipendier och projektbidrag för 2017

Följande medel kan sökas:


1. Resestipendium (företrädesvis till yngre forskare): 2 st à 10 000:- för resa inom Europa och 2 st à 15 000:- för utomeuropeisk resa. Bidrag ges endast om vederbörande har egen presentation på forskningsmöte; ett abstract måste alltså biläggas ansökan.

 
2. Ett projektbidrag om 70 000 kr för ett planerat eller pågående forskningsprojekt inom sömnområdet. Projektplan och budget måste bifogas.

 
3. Ett rese/auskultationsstipendium á 25 000 kr för vistelse vid klinik/forskningsavdelning i annat land under minst 2 veckor.

 
Redovisning av erhållet stipendium skall ske i form av en kort reseberättelse till styrelsen. Vi önskar också att stipendiaterna på årskongressen 2018 kort berättar om sin forskning. Även från den som erhåller ett projektbidrag önskar vi en redogörelse under 2018 över projektets fortskridande.


Ansökningar ska skickas till med dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Mail Epost: Romana.Stehlik@akademiska.se 

 
Sista ansökningsdatum: 2017-04-07 
Beslut kommer att meddelas vid föreningens årsmöte den 2017-04-27