Tillbaka

Stipendiemottagare av forskningsbidrag och resestipendier 2018:

Eva Christensson,  Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm: Fullständig analys av cirkulerande molekyler inkluderande mRNA och proteiner hos patiernter med moderat till svår obstruktiv sömnapné samt effekt av CPAP-behandling. Forskningsstipendium. 

Nanna Browald, CLINTEC, Karolinska Institutet: Kardiovaskulär sjukdom hos barn med grav obstruktiv sömnapné före och efter adenotonsillektomi. Forskningsstipendium.

Frida Rångtell, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet: Deltagande i ESRS-konferensen i Basel 25-28 sept 2018. Resestipendium.

Sören Spörndly-Nees, Institutionen för neurovetenskap, fysioterapi, Uppsala universitet: Deltagande i Sleep and breathing 2019 Marseille, France. Resestipendium.