Tillbaka

Stipendiemottagare 2014: 

Eva Christensson, ANOPIVA, Karolinska Institutet: Utvärdering av potentiella biomarkörer för obstruktivt sömnapné syndrom samt effekt av CPAP-behandling – med fokus på hypoxi markörer 

Ingrid Jönson Ring, Medicinska fakulteten, Kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet: Nocturalenuresis and rapid maxillary expansion - long term effect, prognostic factors, QoL and sleep quality 

Lena Hillberger Dahlström, Göteborgs Universitet, NADA- akupunktur som behandlingsmetod vid insomnia och övervikt/fetma 

Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, medicinska fakulteten: Sleep, Overweight and Media Habits in Schoolchildren 

Sören Spondly Nees, Inst för neurovetenskap, Uppsala Universitet: Physical activity, snoring and sleep quality 


Stipendiebidrag har erhållits från: 

Fisher & Pykel 
Itamar Medical 
Maribo Medico AS 
Nox Medical 
Philips Home Healthcare Solutions 
ResMed, Sweden AB 
SomnoMed Nordic AB 
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co

Hälsningar

Richard Harlid