Tillbaka

Stipendiemottagare av forskningsbidrag och resestipendier 2021:

Mirjam Ljunggren, Institutionen för medicinska vetenskaper: Analys av registerdata ur DISCOVERY-kohorten ang. residual sleepiness vid CPAP-behandling. Forskningsstipendium. 

Inga resestipendier delades ut.