Tillbaka

Grattis till 2009 års stipendiater!

Karin Lundkvist 20.000 kr.

Ansökan avser delarbete 3-4 i avhandling. (”Incidence of OSAS in children with parental history of OSAS” and ”Parental socioeconomic status and occupation as risk factors for OSAS in children in Sweden”.


Nanna Browald 20.000 kr.

Ansökan avser en randomiserad kontrollerad studie av effekten av UPPP jmfrt med ingen beh. vid OSAS


Pia Yngman-Uhlin 30.000 kr.

Ansökan avser studie kring hantering av peritonealdialyspatienters sömnproblem med icke-farmakologiska metoder och egenvård. En 4:e delstudie i avhandling.


Mahssa Karimi 30.000 kr.

Ansökan avser projekt rörande effeken av kontrollerad sömn på dagtids kognitiv och vakenhetsfunktion hos friska personer. Utveckling och validering av standardiserat testbatteri.