Tillbaka

Stipendiemottagare av forskningsbidrag och resestipendier 2019:

Andreas Palm, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala: Analys ur den registerbaserade kohortstudien DISCOVERY som utgår från Swedevox kvalitetsregister. Forskningsstipendium. 

Andreas Gerhardsson, Stockholm: Resestipendium.