Tillbaka

Grattis till årets stipendiater:

 1. Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska doktorand Lungmed Uppsala. 
  Sovtid och central fetma – en populationsbaserad studie hos kvinnor. 
  Får 10 000 kronor

 2. Nanna Browaldh, ST-läkare doktorand ÖNH KS. 
  15 year follow-up after UPPP in OSAS patients. 
  Får 10 000 kronor

 3. Ann Andren, tandläkare Stockholm/Västerås. 
  Behandling av obstruktiv sömnapné och dess inverkan på förhöjt blodtryck och hjärtfunktion. 
  Får 10 000 kronor

 4. Miriam Ekstedt, psykolog Mälardalens högskola. 
  Sömn, aktivitet och fetma – en kohort studie på 13000 svenska barn mellan 6-10 år. 
  Får 30 000 kronor

 5. Pia Nerfeldt, läkare ÖNH KS. 
  Weight reduction and alcohol abuse in sleep apnea patients. 
  Får 10 000 kronor