Tillbaka

Anette Fransson, Örebro har av styrelsen för SFSF tilldelats Rhone-Polenc Rore stipendium á 10.000 kronor.

Lena Leissner, Örebro tilldelats ResMed-Flaga stipendium á 10.000 kronor. 

RESESTIPENDIER: 
4 resestipendier donerade av ResMed á 5000 kronor går till:

Ahmed Elmasry, Uppsala 
Jens Nilsson, Stockholm 
Arne Lowden, Stockholm 
Ulla-Edéll Gustaffson, Örebro

2 resestipendier från Svensk förening för sömnforskning kommer som tillägg till nästa års resestipendier.

OBS!!!! De som ännu inte hunnit betala medlemsavgift för 2000 riskerar sitt stipendium enligt Kassörens påminnelse.

Kassören har e-mail-adress: karl.franklin@lung.umu.se