Tillbaka

Styrelsen sedan årsmötet 2018

Ordförande: Eva Svanborg

Neurofysiologiska Kliniken/IKE
Universitetssjukhuset/Linköpings Universitet
SE-581 85 Linköping 
Tel.: +46-10-103 2030
E-mail: eva.svanborg@liu.se

Suppleant: Ola Sunnergren


Vice ordförande: Göran Kecklund

Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-5537 8912
E-mail: goran.kecklund@su.se

Suppleant: Eva Lindberg


Sekreterare: Jenny Theorell-Haglöw

Lung- och allergiklinikens forskningsavdelning
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel.: 018-611 02 42
E-mail: jenny.theorell-haglow@medsci.uu.se

Suppleant: Frida Rångtell


Kassör: Henrik Hamnered

Medicinkliniken
Sömnmedicinska Enheten
Skaraborgs Sjukhus
531 85 Lidköping
0510 - 85000
E-mail: henrik.hamnered@vgregion.se 

Suppleant: Loli Gonzalez Silva


Stipendieförvaltare: Romana Stehlik

Smärtcentrum,
Akademiska Sjukhuset
Ing. 79, 2 tr.
751 85 Uppsala
E-mail: romana.stehlik@akademiska.se

Suppleant: Patricia Granzin


Vetenskaplig Sekreterare: Martin Ulander

Neurofysiologiska Kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 011-103 8434
E-mail: martin.ulander@regionostergotland.se

Suppleant: Anders Broström


Adjungerade Ledarmöter: Jan Hedner (SESAR), Ludger Grote (utbildningsansvarig)

Valberedning: Lena Leissner (ordf.), Jan Hedner, Søren Berg