Tillbaka

Styrelsen sedan årsmötet 2019

Ordförande: Göran Kecklund

Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
E-mail: ordforande@swedishsleepresearch.com

Suppleant: Marie Marklund


Vice ordförande: Marie Marklund

Institutionen för odontologi
Tandläkarutbildningen, Ortodonti
Umeå universitet, Umeå

Suppleant: Eva Lindberg


Sekreterare: Jenny Theorell-Haglöw

Lung- och allergiklinikens forskningsavdelning
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Suppleant: Frida Rångtell


Kassör: Göran Stillberg

Sömnapnémottagningen Capio AB
Örebro

Suppleant: Loli Gonzalez Silva


Stipendieförvaltare: Martin Ulander

Neurofysiologiska Kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping

Suppleant: Patricia Granzin


Vetenskaplig Sekreterare: Martin Ulander

Neurofysiologiska Kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping

Suppleant: Anders Broström


Adjungerade ledamöter: Jan Hedner (SESAR), Ludger Grote (utbildningsansvarig),Frida Rångtell (nätverket för juniora sömnforskare), Anette Fransson (tandläkarsektionen)

Valberedning: Eva Svanborg (ordf./sammankallande), Jan Hedner, Lena Leissner