Tillbaka

Styrelsen sedan årsmötet 2023

Ordförande: Martin Ulander

Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet
E-mail: ordforande@swedishsleepresearch.com

Suppleant: Siri Jakobsson Störe


Vice ordförande: Siri Jakobsson Störe

Institutionen för sociala och psykologiska studier
Karlstads universitet

Suppleant: 


Sekreterare: Jenny Theorell-Haglöw

Sömnapnémottagningen, Akademiska Sjukhuset
Lung- allergi-, och sömnforskning, IMV, Uppsala universitet

Suppleant: Mirjam Ljunggren, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Kassör: Göran Stillberg

Sömnapnémottagningen Capio AB
Örebro

Suppleant: 


Stipendieförvaltare: Frida Rångtell

Slumra of Sweden AB
Uppsala

Suppleant: 


Vetenskaplig Sekreterare: Christian Benedict

Molekylär Neurofarmakologi, Farmbio, Uppsala universitet
Uppsala

Suppleant: 


Adjungerade ledamöter:

Ludger Grote (SESAR), XX (utbildningsansvarig - vakant), XX (nätverket för juniora sömnforskare - vakant), Barbro Vingren / Anette Fransson (sektionen for odotologisk sömnmedicin)

Valberedning: Eva Svanborg (ordf./sammankallande), Jan Hedner, Göran Kecklund