Tillbaka

Styrelsen sedan årsmötet 2018

Ordförande: Göran Kecklund

Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-5537 8912
E-mail: goran.kecklund@su.se

Suppleant: Marie Marklund


Vice ordförande: Marie Marklund

Institutionen för odontologi
Tandläkarutbildningen, Ortodonti
Umeå universitet
901 85 Umeå
Tel: 090-785 61 95 
E-mail: marie.marklund@umu.se

Suppleant: Eva Lindberg


Sekreterare: Jenny Theorell-Haglöw

Lung- och allergiklinikens forskningsavdelning
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel.: 018-611 02 42
E-mail: jenny.theorell-haglow@medsci.uu.se

Suppleant: Frida Rångtell


Kassör: Göran Stillberg

Sömnapnémottagningen Capio AB
Box 344
701 46 Örebro

E-mail: Goran.a.Stillberg@capio.se

Suppleant: Loli Gonzalez Silva


Stipendieförvaltare: Martin Ulander

Neurofysiologiska Kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 011-103 8434
E-mail: martin.ulander@regionostergotland.se

Suppleant: Patricia Granzin


Vetenskaplig Sekreterare: Martin Ulander

Neurofysiologiska Kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 011-103 8434
E-mail: martin.ulander@regionostergotland.se

Suppleant: Anders Broström


Adjungerade ledamöter: Jan Hedner (SESAR), Ludger Grote (utbildningsansvarig)

Valberedning: Eva Svanborg (ordf./sammankallande), Jan Hedner, Lena Leissner