Grundkurs i  Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin.

Plats och tid

Stockholm 24-25 oktober 2019

Föreläsare

 Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnergren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson   

Kursavgift

 7000 kr. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddag samt luncher

Anmälan och frågor

Via mail till ingrid.nyman@lillasjobo.se

Arrangör

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin, SFSS. Kursansvariga är Göran Isacsson, Anette Fransson och Ingrid Nyman

Kursinnehåll

Dag  1         
 9.30   Registrering och kaffe 
10.00   Kursintroduktion       
10.10   Introduktion till sömnfysiologi

Normal sömn, olika sömnstörningar och deras diagnostik Sömnanalys - före och efter insatt behandling

Andningsfysiologi -lungfunktion

Medicinska aspekter på störd andning med fokus på sömnapné och snarkning.      
12.30   Lunch  
13.30   Övre luftvägarna

Snarkning och sömnapné- anatomi och patofysiologi

Val av behandling ur ett ÖNH perspektiv
Kaffe          
15.30   Odontologisk hantering av sömnapné och snarkning       
Kväll   Middag på egen hand    
               
Dag 2          
8.30    Recap av gårdagen      
8.40    Odontologisk hantering av sömnapné och snarkning

Samverkan läkare-fysiolog-tandläkare.

Samtalet med patienten inför behandling

Basala förutsättningar för ABS-behandling      
9.40    Företagspresentation och George Gauge intro    
Kaffe          
10.30   Workshop med olika stationer           
12.30   Lunch  
13.30   Odontologisk hantering av sömnapné och snarkning

Basala anamnestiska uppgifter, klin us parametrar, journalföring.

Behandlingsflödet för ett optimalt omhändertagande

Valet av rätt ABS-konstruktion för den enskilde patienten      
14.45 inkl kaffe        Biverkningar vid behandling med apnéskena

Hantering av käkfunktions-, tand- och ocklusionsproblem        
15.30   Information om diplomeringsutbildningen. Innehåll och utbildningskrav  
15.45   Avslut 

Nyhetsarkiv