Välkommen till kursen Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap

för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister.

 

Tid och plats:

2019-03-20 - 2019-03-22 på hotell Scandic City, Linköping

 

Kursledare och föreläsare:

Kursledare: Professor Eva Svanborg och med dr Martin Ulander , Linköping

Övriga föreläsare: professor Markku Partinen, Helsingfors , professor Göran Kecklund, Stockholm samt docent Christian Benedict, Uppsala

 

Pris:

6 000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår fika på för- och eftermiddagar, luncher samt en kursmiddag.

 

Anmälan:

Görs på nedanstående länk senast 2019-03-01:

http://www.trippus.net/sfss_mars2019

Alternativt kan anmälan också göras direkt till Eva Svanborg på nedanstående mail-adress. Återbud ska göras senast 2019-03-02, efter detta utgår full kursavgift.

 

Kursansvariga:

Professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. eva.svanborg@liu.se
Med dr Martin Ulander, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Martin.Ulander@regionostergotland.se

 

Kursinnehåll:

Normal sömn i olika åldrar.
Hjärnans reglering av sömn/vakenhet; transmittorer, energiförbrukning, det glymfatiska systemet.
Konsekvenser av sömnbrist för kropp och själ.
Dygnsrytm och – förskjutningar, natt- och skiftesarbete.
Översikt sömnrelaterade sjukdomar.
Olika metoder att mäta sömn; frågeformulär, praktiska övningar och demonstrationer av kurvtolkning (actigrafi, polygrafi, polysomnografi).
Sömn hos djur.
Sömnens betydelse för smärta, immunsystem och metabolism.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

För detaljerat program se: SchemaBasalSömnfysiologi.pdf

Nyhetsarkiv