Välkommen till kursen Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap

för diplomering av läkare och forskare som sömnspecialister.

 

Tid och plats:

2019-03-20 - 2019-03-22 på hotell Scandic City, Linköping

 

Föreläsare:

Professor Eva Svanborg, Med dr Martin Ulander, professor Markku Partinen, professor Göran Kecklund, professor Christian Benedict

 

Pris:

6 000 SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår fika på för- och eftermiddagar, luncher samt en kursmiddag.

 

Anmälan:

Görs på nedanstående länk senast 2019-03-01:

http://www.trippus.net/sfss_mars2019

Alternativt kan anmälan också göras direkt till Eva Svanborg på nedanstående mail-adress. Återbud ska göras senast 2019-03-02, efter detta utgår full kursavgift.

 

Kursansvariga:

Professor Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. eva.svanborg@liu.se
Med dr Martin Ulander, Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Martin.Ulander@regionostergotland.se

 

Kursinnehåll:

Normal sömn i olika åldrar.
Hjärnans reglering av sömn/vakenhet; transmittorer, energiförbrukning, det glymfatiska systemet.
Konsekvenser av sömnbrist för kropp och själ.
Dygnsrytm och – förskjutningar, natt- och skiftesarbete.
Översikt sömnrelaterade sjukdomar.
Olika metoder att mäta sömn; frågeformulär, praktiska övningar och demonstrationer av kurvtolkning (actigrafi, polygrafi, polysomnografi).
Sömn hos djur.
Sömnens betydelse för smärta, immunsystem och metabolism.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

 

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer
  • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

    Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

    Läs mer