Nu finns SFSS nu på Facebook!

Föreningen har nu en officiell Facebook-sidan som är tänkt som ett ansikte utåt och alltså är publik. Den hittar du på www.facebook.com/SomnforskningSFSS.

På den officiella Facebook-sidan är tanken att vi ska kunna lägga upp nyheter från SFSS och sömnvärlden, kanske framöver göra intervjuer med sömnforskare med mera. Sitter du på något som du önskar att belysa på sidan och tillgängliggöra för allmänheten? Det kan vara en vetenskaplig artikel som du eller någon annan forskare varit delaktig i, en intervju i media, ett videoklipp, en bok, ett kommande evenemang/föreläsning... Tipsa då Frida Rångtell genom att e-posta på frida@slumra.nu

 

Utöver den officiella Facebook-sidan så har vi även skapat ett medlemsforum: www.facebook.com/groups/631465217678633/  

Medlemsforumet är till skillnad från den publika sidan alltså en privat Facebook-grupp för SFSS:s medlemmar till vilken man ansöker om medlemsskap. Här finns möjligheter för medlemmar att diskutera aktuella sömnrelaterade ämnen, ställa frågor och kanske hitta nya samarbeten. Här, precis som på hemsidan, kommer SFSS också informera om aktuell information, t.ex. om kurser och konferenser.

Notera att varken Facebook-sidan eller den privata medlemsgruppen ersätter hemsidan som precis som förut finns på www.swedishsleepresearch.com

 

Sen tidigare finns också en Facebook-grupp för Nätverket för Juniora Sömnforskare: www.facebook.com/groups/1689731054491143/

 

Ansök gärna om medlemskap i gruppen för SFSS medlemsforum och i gruppen för Nätverket för Juniora Sömnforskare.

Sprid också gärna information om SFSS Facebook-sida i dina nätverk och gå gärna in och gilla sidan för att den ska nå så många som möjligt så att vi kan öka vår synlighet i samhället och väcka intresse för sömn.

Har du några frågor? Kontakta Frida Rångtell på frida@slumra.nu

 

Med vänlig hälsning,

SFSS styrelse

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer
  • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

    Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

    Läs mer