SFSS kongress flyttad till 2021

 

KÄRA SÖMNVÄNNER,

Efter en omtumlande tid med Covid-19 har vi tvingats senarelägga årets SFSS möte från 2020 till den 21-23 april 2021. Men tiden går fort och vi ber dig redan nu reservera dessa datum i din kalender. Vi har glädjen att få bjuda in till ett spännande och fullmatat möte i Göteborg våren 2021. Vi har påbörjat planeringen och vi försöker koppla så många inslag från svensk sömnmedicin och forskning som möjligt till programmet. 

 

Vi siktar på att erbjuda 4 kurser med varierande innehåll, 8 symposier och 2 sponsrade workshops. Vi tar gärna emot olika program-förslag. Vi tror att detta blir ett spännande möte som beskriver bredden inom svensk sömnmedicin. På hemsidan sfss2021.se hittar du ett preliminärt program och efter sommaren kan du registrera dig till ett reducerat pris.

 

Se även SFSS_2021_PR-folder.pdf

 

För organisationskommittén

Jan Hedner

Ludger Grote

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer