Så här uppmärksammades World Sleep Day på olika platser i landet:

Lena Leissner intervjuades i P4 Örebro pga World Sleep Day vilket radion själva hade uppmärksammat detta.

Linda Gellerstedt tillsammans med Patricia Granzin som representanter för nätverket Sömn och hälsa anordnade ett World Sleep Day event vid Sophiahemmet Högskola den 13/3 kl 09-11. Vi träffade medarbetare och studenter och pratade om sömn, hälsosamma sömnråd och visade hur CPAP används vid sömnapné etc.

WSD blev uppmärksammat i Göteborg med en radiointervju på SR P4. Ludger Grote fick svara på frågor om sömnstörningar och dess epidemiologi och förändringar över tiden. Sömnens betydelse och hur vi kan få en bättre sömn i samhället framöver.

I Uppsala uppmärksammades en studie om telemedicin vid CPAP-behandling och Jenny Theroell-Haglöw intervjuades.

 

Från Danmark hälsar man:

Här i Danmark drunknade nästan all information om World Sleep Day i COVID-19.

Jag har öppnat en ny sömnklinik i Herning (midt på Jylland) 1. februar 2020. Vid öppningen hade vi bra omtal i lokale tidningar.
Jeg hade med lokala journaliste avtalad omtal i lokalTV og lokaltidningen. En patient, som ärr vid slutet af sit behandlingsforlopp for kronisk insomni, ville ställa upp för interview. Men inget blev av.
Det endda som blev genomfört var ett öppet foredrag om sömn och sömnens betydelse. Uppslaget hade 5.000 visninger på FB.

2021 får vi en ny chans.

De bästa hälsningar
Med venlig hilsen
Jan Ovesen MD
Speciallæge i søvnmedicin

Nyhetsarkiv