Årsmötet 2022 genomförs i Stockholm den 3-4 maj

Planeringen av SFSS årsmöte har påbörjats och nu finns en websida för konferensen:

www.sfss2022.se. Websidan uppdateras kontinuerligt och från och med 15 december kommer det att vara möjligt att registrera sig till konferensen. Konferensen inleds med en kursdag under måndagen 2 maj. Under december räknar vi med att kunna presentera keynote-talare för konferensen samt vilka kurser som kommer att ges.

 

Styrelsen och organisationskommittén

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer