Nästa vecka har vi nätverksträff i Nätverket för Juniora Sömnforskare: Torsdag 21/10 kl 13.30. Nätverksträffen sker via Zoom. Denna gång har vi tema barns sömn.
 
Det ska bli väldigt intressant att höra mer om era erfarenheter och tankar kring hur det är att arbeta med barns sömn, forskningsläget och kontakten med allmänheten i den här frågan. Ni behöver inte ha arbetat med barns sömn tidigare för att delta vid nätverksträffen.
 
Nätverksträffarna är utmärkta tillfällen att nätverka och få kunskapsutbyte med andra juniora forskare i landet som är intresserade av sömn.
 
För att delta vid nätverksträffarna behöver du gå med i gruppen Nätverket för Juniora Sömnforskare, här hittar du mer information om vilka som kan gå med samt ansöka: https://www.facebook.com/groups/1689731054491143
 
Tipsa gärna kollegor och andra intresserade!
 
Länk till evenemanget: https://fb.me/e/eDpID3v8T
 
Har ni några frågor så kan ni kontakta frida@slumra.nu
 
 
Välkomna!
 
Frida Rångtell/Nätverket för Juniora Sämnforskare

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer