Välkomna till digital föreläsning

 

Den 26 januari kl. 12:30-13:30 kommer Annika Norell Clarke (leg. psykolog; docent) att föreläsa på temat ”Ungdomar, sömn och oro”. Varmt välkomna att lyssna på och samtala med Annika vid detta tillfälle.

Föreläsningen arrangeras av forskningsmiljön Cyphisco vid Högskolan Kristianstad och sker via Zoom, se länk: https://hkr-se.zoom.us/j/66546927377?pwd=K3lJb3lBT0xxY0VpV1lEVUR3S1RTUT09

Nyhetsarkiv

 • Sömnapnéutredningar

  Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné.

  Läs mer
 • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

  Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

  Läs mer