Succé för Sömnveckan

 

Mellan 55-230 deltagare från hela Sverige har deltagit i de olika seminarierna hittills under veckan.

 

 

Länkar till de inspelade föreläsningarna tidigare under Sömnveckan finns här:

Sömn och demens: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_hjjkk80l/145414

Tonårssömn: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_q829faf5

Tonåringars sömn på sjukhus: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_uu91e7bt

Distriktssköterskors och distriktsläkares attityder om deras roll i vården av patienter med insomni/ sömnapné: https://youtu.be/84bZx3FY420

Sömn, sömnapné och COVID: https://media.medfarm.uu.se/play/video/14161

 

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer