Nu finns SFSS nu på Facebook!

Föreningen har nu en officiell Facebook-sidan som är tänkt som ett ansikte utåt och alltså är publik. Den hittar du på www.facebook.com/SomnforskningSFSS.

På den officiella Facebook-sidan är tanken att vi ska kunna lägga upp nyheter från SFSS och sömnvärlden, kanske framöver göra intervjuer med sömnforskare med mera. Sitter du på något som du önskar att belysa på sidan och tillgängliggöra för allmänheten? Det kan vara en vetenskaplig artikel som du eller någon annan forskare varit delaktig i, en intervju i media, ett videoklipp, en bok, ett kommande evenemang/föreläsning... Tipsa då Frida Rångtell genom att e-posta på frida@slumra.nu

 

Utöver den officiella Facebook-sidan så har vi även skapat ett medlemsforum: www.facebook.com/groups/631465217678633/  

Medlemsforumet är till skillnad från den publika sidan alltså en privat Facebook-grupp för SFSS:s medlemmar till vilken man ansöker om medlemsskap. Här finns möjligheter för medlemmar att diskutera aktuella sömnrelaterade ämnen, ställa frågor och kanske hitta nya samarbeten. Här, precis som på hemsidan, kommer SFSS också informera om aktuell information, t.ex. om kurser och konferenser.

Notera att varken Facebook-sidan eller den privata medlemsgruppen ersätter hemsidan som precis som förut finns på www.swedishsleepresearch.com

 

Sen tidigare finns också en Facebook-grupp för Nätverket för Juniora Sömnforskare: www.facebook.com/groups/1689731054491143/

 

Ansök gärna om medlemskap i gruppen för SFSS medlemsforum och i gruppen för Nätverket för Juniora Sömnforskare.

Sprid också gärna information om SFSS Facebook-sida i dina nätverk och gå gärna in och gilla sidan för att den ska nå så många som möjligt så att vi kan öka vår synlighet i samhället och väcka intresse för sömn.

Har du några frågor? Kontakta Frida Rångtell på frida@slumra.nu

 

Med vänlig hälsning,

SFSS styrelse

Nyhetsarkiv

 • Inställd kurs

  Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

  Läs mer
 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer