Disputation inom sömn på fredag 3/2

 

Fredag 3/2 kl 13.00 diputerar Lieve Van Egmont på avhandlingen The psycho-metabolic consequences of sleep loss in people

2023-02-03, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, ing 100, Uppsala, 13:00 (Engelska)

 

Opponent: Witte, Veronica, Associate Professor, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.

Huvudhandledare: Docent Benedict, Christian, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

 

Länk till avhandlingen här

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer