Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier

SFSS utlyser forskningsstipendier och resestipendier för föreningens medlemmar. Ansökan kan göras av den som varit medlem i föreningen i ett år (medlemsavgift för innevarande år måste vara betald), som redovisat hur eventuella av föreningen tidigare erhållna medel har använts och för ändamål inom föreningens syfte.

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt och resestipendier kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Forskningsprojektet eller aktivitet som resestipendiet avser ska ha inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning inom sömn och dygnsrytm. Totalt har avsatts 100 000 kr för att fördelas som stipendier. Den exakta fördelningen beror på inkomna ansökningars inriktning och kvalitet. Resestipendier är 5 000 kr för resor inom Europa och 10 000 kr för resor utanför Europa.

För mer information: Se utlysningstexten (öppnas som PDF i nytt fönster)

Nyhetsarkiv

 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer
 • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

  Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

  Läs mer