Årsmötet 2022 genomförs i Stockholm den 3-4 maj

Planeringen av SFSS årsmöte har påbörjats och nu finns en websida för konferensen:

www.sfss2022.se. Websidan uppdateras kontinuerligt och från och med 15 december kommer det att vara möjligt att registrera sig till konferensen. Konferensen inleds med en kursdag under måndagen 2 maj. Under december räknar vi med att kunna presentera keynote-talare för konferensen samt vilka kurser som kommer att ges.

 

Styrelsen och organisationskommittén

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer