På fredag 4/12 disputerar Arja Vehkala Höglund på KI om sömn vid Parkinson

 

Titel: Daytime sleepiness in Parkinson's disease in relation to other symptoms, disease progression and daily life
 

Huvudhandledare
Professor Sten Fredrikson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare
Professor Peter Hagell, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad Universitet

Docent Sven E. Pålhagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent
Docent Dag Nyholm, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd
Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Welin, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Docent Arne Lowden, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

 

Mer info och Zoom-länk: https://nyheter.ki.se/disputation-arja-vehkala-hoglund

Nyhetsarkiv

 • Sömnapnéutredningar

  Härmed kan vi med stort glädje distribuera de första nationella Svenska riktlinjerna för utredning av sömnapné.

  Läs mer
 • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

  Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

  Läs mer