På fredag 4/12 disputerar Arja Vehkala Höglund på KI om sömn vid Parkinson

 

Titel: Daytime sleepiness in Parkinson's disease in relation to other symptoms, disease progression and daily life
 

Huvudhandledare
Professor Sten Fredrikson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare
Professor Peter Hagell, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad Universitet

Docent Sven E. Pålhagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent
Docent Dag Nyholm, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd
Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Welin, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Docent Arne Lowden, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

 

Mer info och Zoom-länk: https://nyheter.ki.se/disputation-arja-vehkala-hoglund

Nyhetsarkiv

  • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

    Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer