På fredag 4/12 disputerar Arja Vehkala Höglund på KI om sömn vid Parkinson

 

Titel: Daytime sleepiness in Parkinson's disease in relation to other symptoms, disease progression and daily life
 

Huvudhandledare
Professor Sten Fredrikson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare
Professor Peter Hagell, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad Universitet

Docent Sven E. Pålhagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent
Docent Dag Nyholm, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd
Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Welin, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Docent Arne Lowden, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

 

Mer info och Zoom-länk: https://nyheter.ki.se/disputation-arja-vehkala-hoglund

Nyhetsarkiv