Välkommen till SFSS Årskongress 2019

16-18 oktober 2019 | Uppsala

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

Sedan föreningens bildande har det skett en stark utveckling inom sömnforskningen i Sverige. Även programutbudet och utbildningen i anslutning till våra möten har med åren utvecklats snabbt. I år erbjuds i anslutning till årskongressen inte mindre än fem kurser som leds av ledande sömnforskare inom sina respektive områden. Intresset för dessa kurser har varit mycket stort vilket visar att såväl intresset som utbildningsbehovet inom sömnmedicin är starkt. Vi är också stolta över att kunna erbjuda ett intressant program där vi kommer att blanda presentationer av nya studier med inbjudna talare där många är nationellt ledande inom sina områden. Vi har också ett brett program från sömnapné ur olika aspekter till sömnens betydelse för hälsa och minne och där programmet riktar sig till alla de olika yrkeskategorier vi har inom föreningen.

Syftet med en kongress är inte bara att ta del av det vetenskapliga programmet. Det är minst lika viktigt att träffa kollegor från andra delar av landet och utbyta erfarenheter. Passa på att utnyttja pauserna till detta och till att besöka våra utställare. Och vad vore väl en kongress i Uppsala utan en fläkt av nationslivet vid Nordens äldsta universitet? Missa inte kongressmiddagen på torsdagskvällen på Norrlands nation där ni har chansen att ta del av vår lokala kultur.

Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! 

Varmt välkomna till Uppsala!

 

Jenny Theorell-Haglöw                   Eva Lindberg

för organisationskommittén                             

Nyhetsarkiv