Vägledning vid återstart av utredning och behandling av sömnapné under fortsatt COVID-19 pandemi

COVID-19 pandemin har medfört stora förändringar i alla vårdprocesser och sömnapnévården har drabbats av en betydande nedstängning av verksamheter. Siffror från kvalitetsregistret SESAR under våren/sommar 2020 talar för en 70%-ig reduktion av utredning och behandlingsstart med CPAP eller apnébettskena i landet jämfört med samma tidsperiod under föregående år.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kvalitetsregistren SESAR och SWEDEVOX och berörda specialistföreningar har sammanställd ett dokument som kan ger en vägledning för återstart av sömnmedicinsk verksamhet. Vi alla hoppas att dokumentet är till hjälp för vårdpersonal som tar hand om OSA-patienter. Dokumentet kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap blir tillgänglig och vi är mycket tacksamma för återkoppling.

Dokumentet kan laddas ner här: Återstart sömnapnvård efter COVID-19 - final.pdf

Nyhetsarkiv