Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier

SFSS utlyser forskningsstipendier och resestipendier för föreningens medlemmar. Ansökan kan göras av den som varit medlem i föreningen i ett år (medlemsavgift för innevarande år måste vara betald), som redovisat hur eventuella av föreningen tidigare erhållna medel har använts och för ändamål inom föreningens syfte.

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt och resestipendier kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Forskningsprojektet eller aktivitet som resestipendiet avser ska ha inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning inom sömn och dygnsrytm. Totalt har avsatts 100 000 kr för att fördelas som stipendier. Den exakta fördelningen beror på inkomna ansökningars inriktning och kvalitet. Resestipendier är 5 000 kr för resor inom Europa och 10 000 kr för resor utanför Europa.

För mer information: Se utlysningstexten (öppnas som PDF i nytt fönster)

Nyhetsarkiv