Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier

SFSS utlyser forskningsstipendier och resestipendier för föreningens medlemmar. Ansökan kan göras av den som varit medlem i föreningen i ett år, som redovisat hur eventuella av föreningen tidigare erhållna medel har använts och för ändamål inom föreningens syfte.

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt och resestipendier kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Forskningsprojektet eller aktivitet som resestipendiet avser ska ha inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning inom sömn och dygnsrytm. Totalt har avsatts 100 000 kr för att fördelas som stipendier. Den exakta fördelningen beror på inkomna ansökningars inriktning och kvalitet. Resestipendier är 6000 kr för resor inom Europa och 12000 kr för resor utanför Europa.

För mer information: Se utlysningstexten (öppnas som PDF i nytt fönster)

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer