Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier

SFSS utlyser forskningsstipendier och resestipendier för föreningens medlemmar. Ansökan kan göras av den som varit medlem i föreningen i ett år (medlemsavgift för innevarande år måste vara betald), som redovisat hur eventuella av föreningen tidigare erhållna medel har använts och för ändamål inom föreningens syfte.

Forskningsstipendier kan sökas för kostnader i samband med forskningsprojekt och resestipendier kan sökas för kostnader (resa, logi, kongressavgift) i samband med kongressdeltagande, kurs eller studiebesök i forskargrupp eller motsvarande. Forskningsprojektet eller aktivitet som resestipendiet avser ska ha inriktning mot grundforskning, samhällsvetenskaplig forskning eller klinisk forskning inom sömn och dygnsrytm. Totalt har avsatts 100 000 kr för att fördelas som stipendier. Den exakta fördelningen beror på inkomna ansökningars inriktning och kvalitet. Resestipendier är 5 000 kr för resor inom Europa och 10 000 kr för resor utanför Europa.

Hur görs ansökan? Ansökan skall lämnas in skriftligen, per E-post, som Word- eller PDF-dokument, till föreningens stipendieansvariga, Frida Rångtell (frida@slumra.nu) samt ordförande Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se). Sista ansökningsdag är 2023-12-30.

 

För mer information, se bifogad utlysningstext

SFSS stipendieutlysning 2023.pdf

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer