Succé för Sömnveckan

 

Mellan 55-230 deltagare från hela Sverige har deltagit i de olika seminarierna hittills under veckan.

 

 

Länkar till de inspelade föreläsningarna tidigare under Sömnveckan finns här:

Sömn och demens: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_hjjkk80l/145414

Tonårssömn: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_q829faf5

Tonåringars sömn på sjukhus: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_uu91e7bt

Distriktssköterskors och distriktsläkares attityder om deras roll i vården av patienter med insomni/ sömnapné: https://youtu.be/84bZx3FY420

Sömn, sömnapné och COVID: https://media.medfarm.uu.se/play/video/14161

 

Nyhetsarkiv