SFSS-kurs: Sömnrelaterade andningsstörningar

Kurs för avancerad sömnutbildning inom ramen av diplomering för läkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare i regi av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svenska Sömnapnéregistret (SESAR) och Göteborgs universitet.

 

Tid: 8–10 februari 2023

Plats: Föreläsningssal Birgit Thilander, Academicum, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 3, Göteborg

Utbildningen hålls på svenska och engelska.

 

Pris: 5 600 SEK exklusive moms.  I kursavgiften ingår fika, lunch, gruppmiddag (dryck ingår ej), och Västtrafik 3-dygnsbiljett

 

Anmälan görs till Anna Björntorp via e-post.

E-post: anna.bjorntorp@vgregion.se

Tel: 031–3427978

Ev. återbud meddelas senast 2023-01-31, efter detta utgår full kursavgift.

 

För mer information och registreringsformulär, klicka här

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer