SFSS-kurs: Sömnrelaterade andningsstörningar

Kurs för avancerad sömnutbildning inom ramen av diplomering för läkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och tandläkare i regi av Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS), Svenska Sömnapnéregistret (SESAR) och Göteborgs universitet.

 

Tid: 8–10 februari 2023

Plats: Föreläsningssal Birgit Thilander, Academicum, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 3, Göteborg

Utbildningen hålls på svenska och engelska.

 

Pris: 5 600 SEK exklusive moms.  I kursavgiften ingår fika, lunch, gruppmiddag (dryck ingår ej), och Västtrafik 3-dygnsbiljett

 

Anmälan görs till Anna Björntorp via e-post.

E-post: anna.bjorntorp@vgregion.se

Tel: 031–3427978

Ev. återbud meddelas senast 2023-01-31, efter detta utgår full kursavgift.

 

För mer information och registreringsformulär, klicka här

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer