Nu finns informationsblad om sömn, dygnsrytm och livsstil respektive patienters sömn på sjukhus, utarbetade av SFSS

Under pandemin är det många inom vården arbetar i andra positioner än där de brukar. Det inkluderar också personer som normalt arbetar dagtid som som nu arbetar nätter istället. Inom SFSS har vi fått information om att det finns en kunskapsbrist och en stor önskan om mer kunskap hos mycket sådan omplacerad personal just kring sömn och nattarbete. Vidare finns också ofta en kunskapslucka kring patienters sömn på sjukhus.

Vi har därför tagit fram två informationsblad som vi hoppas ska kunna vara till nytta. Det ena bladet är riktat just till personal och innehåller information och praktiska råd gällande sömn, dygnsrytm och livsstil. Det andra bladet handlar om patienters sömn på sjukhus och innehåller information och omvårdnadsåtgärder för att förbättra inneliggande patienters sömn på sjukhus.

Du hittar dokumenten under fliken Formulär på hemsidan.

Nyhetsarkiv

 • Utlysning av stipendier inom SFSS

  Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

  Läs mer
 • Nu är anmälan för SFSS2019 öppen

  Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2019, 16-18 oktober 2019 | Uppsala Kongressens hemsida med program och anmälningslänk hittar du på sfss2019.se. Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande. Följ med dina sömnkollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin! Varmt välkomna till Uppsala! Jenny Theorell-Haglöw Eva Lindberg för organisationskommittén

  Läs mer
 • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

  Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

  Läs mer