SFSS grundkurs i odontologisk sömnmedicin hålls i september. Anmälan är öppen.

 

SFSS grundkurs i odontologisk sömnmedicin går av stapeln i september. Välkomna med anmälningar till kursen!

Plats och tid: Nybrogatan 69, Stockholm Tid: 14-15 september 2023

 

För mer information, vänligen se fliken Kongresser, kurser, m.m. eller bifogad annons.

SFSS KURS 2023.pdf

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer