Nu är anmälan öppen - Välkommen till SFSS Årskongress 2024

 

Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin håller i år sin årskongress i Jönköping 23-25 oktober.

 

Kongressens hemsida med program och anmälningslänk samt möjlighet att skicka in abstract hittar du på SFSS – Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (sfsskonferens.se).

Hemsidan kommer uppdateras fortlöpande.

Följ med dina sömnkollegor på kongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin!

Varmt välkomna till Jönköping!

 

Anders Broström

för organisationskommittén

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer