Sök stipendium för RLS-forskning

Nu går det att söka stipendium för RLS-forskning från de Europeiska RLS-patientföreningarnas stipendium till ännu ej etablerade RLS-forskare. Prissumman är € 10 000, och vinnaren får presentera sin forskningsidé på den europeiska neurologkongressen i Helsingfors i månadsskiftet juni/juli 2024. 

För mer information: 231117_EARLS_Scholarship_final.pdf

Nyhetsarkiv