Nya medlemsavgifter till SFSS!

 

På SFSS årsmöte beslutades om nya medlemsavgifter. De nya avgifterna är enl följande:

 

Ordinarie medlemsavgift:
150 Skr/år

För ständigt medlemskap:
1500 Skr (engångsavgift, gäller ej stödjande medlem)

Stödjande medlemsavgift:
1500 Skr/år

 

Medlemsavgift  betalas till plusgironummer: 445 3128-3

Nyhetsarkiv