Nationellt nätverk för polysomnografi

 

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) och Svensk förening för klinisk neurofysiologi (SFKNF) bjuder in till ett gemensamt nätverk för personer som arbetar med polysomnografitolkning i diagnostik av sömnstörningar.

Syftet med nätverket är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, att utarbeta riktlinjer och att säkerställa en likartad diagnostik av god kvalitet oavsett var i landet den sker.

Nätverkets sammankallande är Martin Ulander (för SFSS) och Sofia Backman (för SFKNF). För mer information och anmälan, vänligen kontakta Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se).

Nyhetsarkiv

  • Utlysning av rese- och forskningsstipendier

    Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök.

    Läs mer
  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer