Nationellt nätverk för polysomnografi

 

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) och Svensk förening för klinisk neurofysiologi (SFKNF) bjuder in till ett gemensamt nätverk för personer som arbetar med polysomnografitolkning i diagnostik av sömnstörningar.

Syftet med nätverket är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, att utarbeta riktlinjer och att säkerställa en likartad diagnostik av god kvalitet oavsett var i landet den sker.

Nätverkets sammankallande är Martin Ulander (för SFSS) och Sofia Backman (för SFKNF). För mer information och anmälan, vänligen kontakta Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se).

Nyhetsarkiv

  • Inställd kurs

    Kursen Sömn och sömnstörningar i Linköping 23-27/3 2020 är tyvärr inställd. Dock kommer den ges i höst istället 12-16 oktober. Mer info kommer.

    Läs mer
  • Utlysning av stipendier inom SFSS

    Utlysning av rese- och forskningsstipendier Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) utlyser forsknings- och resestipendier för föreningens medlemmar. Alla som varit medlemmar i minst ett år, och som har redovisat eventuella tidigare erhållna medel, är välkomna att söka! Företräde kommer att ges till juniora sömnforskare.  Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Ansökningar ska skickas till Med Dr Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala på e-post: Romana.Stehlik@akademiska.se och vara föreningen tillhanda senast den 7 oktober 2019.

    Läs mer