Nationellt nätverk för polysomnografi

 

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) och Svensk förening för klinisk neurofysiologi (SFKNF) bjuder in till ett gemensamt nätverk för personer som arbetar med polysomnografitolkning i diagnostik av sömnstörningar.

Syftet med nätverket är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, att utarbeta riktlinjer och att säkerställa en likartad diagnostik av god kvalitet oavsett var i landet den sker.

Nätverkets sammankallande är Martin Ulander (för SFSS) och Sofia Backman (för SFKNF). För mer information och anmälan, vänligen kontakta Martin Ulander (Martin.Ulander@regionostergotland.se).

Nyhetsarkiv