I ett projekt om dygnsrytm finns nu en komediserie om dygnsrytm framtagen. Den är illustrerad av Coline Weinzaepflen och faktagranskad av Dr. Manuel Spitschan PhD. Boken riktar sig till alla som är nyfikna på dygnsrytm, sömn och effekten ljuset har på vår kropp och hjärna. Boken riktar sig till personer 13+ och är helt gratis att ladda ned. Dela den gärna till andra som kan vara intresserade.

https://enlightenyourclock.org/

EnlightenYourClock_v1.1_HighRes.pdf

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi.

    Läs mer