I ett projekt om dygnsrytm finns nu en komediserie om dygnsrytm framtagen. Den är illustrerad av Coline Weinzaepflen och faktagranskad av Dr. Manuel Spitschan PhD. Boken riktar sig till alla som är nyfikna på dygnsrytm, sömn och effekten ljuset har på vår kropp och hjärna. Boken riktar sig till personer 13+ och är helt gratis att ladda ned. Dela den gärna till andra som kan vara intresserade.

https://enlightenyourclock.org/

EnlightenYourClock_v1.1_HighRes.pdf

Nyhetsarkiv

  • Grundkurs i Odontologisk sömnmedicin för tandläkare

    Kursen beskriver hur tandläkaren omhändertar patienter med snarkning och sömnapné. Sömn- och andningsfysiologi, svalganatomi och patologi liksom utredning och behandlingsgång beskrivs, speciellt samspelet mellan medicin och odontologi. Denna kurs fungerar som bas för tandläkaren som vill fördjupa sig inom området. Föreningen planerar fortsättningskurser för att bli diplomerad inom odontologisk sömnmedicin. Plats och tid: Stockholm 24-25 oktober 2019

    Läs mer
  • Välkommen till SFSS Årskongress 2019

    Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress detta jubileumsår.

    Läs mer